Solárium

Milé dámy opaľujte sa s rozumom a nezabudnite na ochranu svojej pokožky !

V našom štúdiu predávame opaľovacie krémy Americkej spoločnosti TOP 1 na svetovom trhu Australian Gold.

 
10 zlatých pravidiel opaľovania v soláriách:

1. Opaľovanie v soláriu je určené pre osoby staršie ako 18 rokov s fototypom 2.

2. Každá kúra by mala pozostávať z 10 opaľovaní. Medzi jednotlivými kúrami by mala byť 4 - týždňová prestávka.

3. Po prvom opaľovaní je nevyhnutná minimálne jednodňová prestávka, aby ste zistili, či nenastala negatívna reakcia kože. Ak tom čase nedôjde k negatívnym
reakciám, môžete v opaľovaní pokračovať.

4. Nikdy sa neopaľujte častejšie ako raz za deň, či už v soláriu alebo na slnku. Odporúčaný počet opaľovaní nie je viac ako 50 x ročne.

5. Rôzne lieky alebo kozmetické prípravky môžu obsahovať látky, ktoré v kombinácii s UV - žiarením vyvolávajú nežiaduce účinky. Preto ak užívate lieky alebo ste
precitlivení na slnko, poraďte sa so svojim lekárom.

6. Pokožka môže negatívne reagovať na UV - žiarenie aj v spojení s kozmetickými prípravkami, parfémami alebo make-upmi. Preto pred opaľovaním zbavte pokožku
krémov, pleťového mlieka, voňavky a iných kozmetických prípravkov.

7. Pred použitím solária ošetrite pokožku špeciálnym krémom, mliekom, gélom alebo olejom určeným na opaľovanie v soláriu. Nepoužívajte však žiadne ochranné
krémy alebo samoopaľovacie prostriedky. Tieto obsahujú látky, ktoré v kombinácii s UV - žiarením môžu vyvolať nežiaduce reakcie alebo môžu viesť k spáleniu
pokožky.

8. Ak je Vaša pokožka po opaľovaní červená a napnutá, je pravdepodobne spálená. S ďalším opaľovaním počkajte, až tieto príznaky zmiznú. Ak má Vaša pokožka
negatívne reakcie i po ďalšom opaľovaní, prerušte opaľovaciu kúru a poraďte sa s lekárom o vhodnosti pokračovania.

9. Počas slnenia zavrite oči a vždy používajte pri opaľovaní ochranné okuliare. V samotných očných viečkach nie je obsiahnutý žiadny pigment, ktorý by oči mohol
ochrániť a prenikajúce UV - žiarenie môže vyvolať závažné ochorenie očí.

10. Nepozerajte sa do trubíc keď sú zapnuté. Ak nosíte kontaktné šošovky, pred opaľovaním si ich vyberte

Stránku vytvoril Exon Slovakia s.r.o. 2012